Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
 > 
11.06.2020 - 09:35 (157 přečtení)
RadaMSL
Tipovačka bude spuštěna až po prvním kole v Oprechticích - po zaplacení poplatků do ligy a potvrzení účastníků jednotlivých kategorií.
 
Sekce:  Novinky
  
09.06.2020 - 14:01 (392 přečtení)
RadaMSL
Rada Moravskoslezské ligy se dohodla, že vzhledem k nastalé situaci a obavám některých družstev se budou moci o pořadatelství MSL 2021 na podzim tohoto roku ucházet nejen účastníci MSL 2020 (v té chvíli členové spolku), ale také účastníci MSL 2019, kteří se rozhodli letošní ligovou sezónu z nejrůznějších důvodů vynechat. Rada Moravskoslezské ligy také bere na vědomí záměr Prchalova pořádat ve stejný čas (27.6.2020, 11:00) na stejném místě (hřiště v Mošnově) kolo Moravskoslezské ligy a Moravskoslezského poháru. Konstatujeme, že Prchalov tento záměr s Radou MSL předem nekonzultoval, Rada MSL s ním nesouhlasí, ale tato skutečnost je zcela na zodpovědnosti Prchalova. Požadujeme pouze, aby na ligovém kole MSL byla dodržována pravidla MSL. Nejvyšším orgánem soutěže je Velitel soutěže za dohledu delegáta MSL.
 
Sekce:  Novinky
  
01.06.2020 - 07:46 (189 přečtení)
RadaMSL
Bylo opět spuštěno přihlašování do MSL2020, V levém menu "Přihláška do MSL" vyplníte zástupce týmu a emailový kontakt. Pro úplnost přihlášení je potřeba před startem na daném ligovém kole zaplatit členský příspěvek 2500 Kč v případě družstva mužů, částku 1500 Kč v případě družstva žen a částku 1500 Kč v případě družstva nad 35 let.
 
Sekce:  Novinky
  
01.06.2020 - 07:35 (198 přečtení)
RadaMSL
V sekci "Dokumenty ke stažení" najdete pravidla MSL2020. Změny jsou vyznačeny červeně. Zde jen zmíníme ty nejzásadnější. Došlo k navýšení startovného ligových kol na 150 Kč. V případě dosažení stejného času rozhoduje první lepší shoz terče.
 
Sekce:  Novinky
  
01.06.2020 - 06:50 (285 přečtení)
RadaMSL
Máme odhlasováno a hotový kalendář pro rok 2020. Valná hromada přes emaily počtem 23 hlasů schválila pořadatele Trojanovic, Malenovic a Prchalova. V průběhu soboty byly ještě doladěny přesné začátky soutěží těchto tří kol a upřesněno místo uskutečnění prchalovského kola, které proběhne v Mošnově.
 
Sekce:  Novinky
  
30.05.2020 - 09:03 (372 přečtení)
RadaMSL
V posledních dvou týdnech od zasedání Rady Moravskoslezské ligy v požárním útoku došlo k situaci, kdy rovnou čtyři pořadatelé své ligové kolo zrušili ? 5.7. Kozmice, 11.7. Košatka, 8.8. Petřvaldík a 15.8. Stará Ves. Liga tak zůstala na hraně své regulérnosti, protože podmínkou pro vyhlášení konečného pořadí bylo stanoveno 8 kol mužů a žen, respektive 5 kol veteránů. Toto splněno bylo, ale v případě jakéhokoli dalšího, třeba i neočekávaného, výpadku by zkrátka Liga letos zůstala bez vítězů. Proto se Rada rozhodla nabídnout dříve odhlasované termíny novým pořadatelům (loňským účastníkům MSL, splňujícím členství ve spolku). Svinov využil původní nabídky a své ligové kolo přesunul na nový termín 15.8. Tím zůstaly z kalendáře MSL 2020 čtyři volné termíny a tyto obsadili 27.6. Prchalov, 11.7. Trojanovice a 8.8. Malenovice, všichni i s veteránskou kategorií. Termín 5.7. zůstal nevyužit a je pro sezónu 2020 zrušen. Liga tak dozná změny pouze v úbytku jednoho kola, změní se místa některých kol, ale celkově se termíny v kalendáři MSL 2020 nijak neupravují. Výhoda například pro vaše již naplánované dovolané a jiné aktivity. Zástupcům ligových družstev byl na email odeslán hlasovací lístek. Pro přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina z odevzdaných hlasů. Hlasování probíhá do neděle 31.5. 23:59
 
Sekce:  Novinky
  
29.05.2020 - 07:24 (441 přečtení)
RadaMSL
Přinášíme info ohledně ročníku MSL 2020. MSL2020 začne prvním kolem v Oprechticích 20.6.. Máme potvrzeno celkem 8 kol z pořadatelů, kteří byli poslední valnou hromadou zvoleni. Hasiči v Kozmicích, Petřvaldíku, Košatce a Staré Vsi svá kola nebudou pořádat. Svinov využil možnosti přesunout své kolo na jiný volný termín a přesunul své kolo na 15.8. Nyní rada MSL pracuje na doplnění pořadatelů zrušených kol ve stejném termínu, jako byla ta původní (27.6., 5.7.,11.7., 8.8.), jinými pořadateli. Prioritně byli oslovení neúspěšní kandidáti po minulé valné hromadě a potencionální pořadatelé z loňských ligových účastníku. Oslovení kandidáti se vzájemně domluví na termínech a v sobotu odpoledne bude zaslán email zástupcům ligových družstev k dodatkové volbě. Vyplnění přihlášky do MSL2020 bude opět možné online od pondělí 1.6. 2020 na webu www.msliga.info. Podmínkou pro účast v lize je vyplněná přihláška a zaplacený členský poplatek, před startem na daném ligovém kole.
 
Sekce:  Novinky
  
19.05.2020 - 07:44 (318 přečtení)
RadaMSL
Rada Moravskoslezské ligy v požárním útoku vyjádřila na svém zasedání 18.5.2020 jednoznačnou vůli uskutečnit ročník 2020. Pořadatelé ligových kol jsou odpovědni za dodržování vládních epidemiologických nařízení. Pro Oprechtice a Svinov nadále platí možnost přesunout jejich ligové kolo na pozdější volný termín. Za předpokladu, že se uskuteční alespoň 8 ligových kol (5 veteránských), bude v daných kategoriích vyhlášeno konečné pořadí a vítěz ligového ročníku. Zvolení pořadatelé ligových kol 2020 byli emailem kontaktování, aby vyjádřili své stanovisko k současné situaci a potvrdili, případně zrušili, své pořadatelství ligového kola. Pravidla MSL 2020 budou po formálních úpravách a finalizaci kalendáře zveřejněna v nejbližších dnech. Od 25. května budou povoleny hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s výhledem, že pokud by se i nadále vyvíjela epidemiologická situace dobře, od 8. června se navýší tento počet na 500 osob a od 22. června až na 1000 osob. Prodej potravin je možný již v této chvíli formou "přes okénko". Nicméně sledujte vývoj opatření na webu koronavirus.mzcr.cz.
 
Sekce:  Novinky
  
31.03.2020 - 16:20 (1091 přečtení)
karelcharvat
Informace ohledně ročníku MSL2020, který jak to tak vypadá, bude rovněž ovlivněn současnou krizovou situaci. Více informací uvnitř článku
 
Sekce:  Novinky
  
20.11.2019 - 07:06 (569 přečtení)
karelcharvat
V příloze naleznete výsledky voleb Rady MSL a pořadatelé ligových kol MSL 2020. Zástupcům kategorie nad 35 let bude zaslán email s dodatečnou volbou veteránských kol.
 
Sekce:  Novinky
  

Připoj se k nám na

Co o víkendu?
Počet pozvánek: 0
Kalendář soutěží
20.06.
Oprechtice
27.06.
Prchalov (Mošnov)
04.07.
Metylovice
11.07.
Trojanovice
01.08.
Vrbice
09.08.
Větřkovice
15.08.
Svinov
22.08.
Mošnov
05.09.
Bartovice
12.09.
Jistebník
Počet kol ligy: 10