Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
 > 
30.05.2020 - 09:03 (320 přečtení)
RadaMSL
V posledních dvou týdnech od zasedání Rady Moravskoslezské ligy v požárním útoku došlo k situaci, kdy rovnou čtyři pořadatelé své ligové kolo zrušili ? 5.7. Kozmice, 11.7. Košatka, 8.8. Petřvaldík a 15.8. Stará Ves. Liga tak zůstala na hraně své regulérnosti, protože podmínkou pro vyhlášení konečného pořadí bylo stanoveno 8 kol mužů a žen, respektive 5 kol veteránů. Toto splněno bylo, ale v případě jakéhokoli dalšího, třeba i neočekávaného, výpadku by zkrátka Liga letos zůstala bez vítězů. Proto se Rada rozhodla nabídnout dříve odhlasované termíny novým pořadatelům (loňským účastníkům MSL, splňujícím členství ve spolku). Svinov využil původní nabídky a své ligové kolo přesunul na nový termín 15.8. Tím zůstaly z kalendáře MSL 2020 čtyři volné termíny a tyto obsadili 27.6. Prchalov, 11.7. Trojanovice a 8.8. Malenovice, všichni i s veteránskou kategorií. Termín 5.7. zůstal nevyužit a je pro sezónu 2020 zrušen. Liga tak dozná změny pouze v úbytku jednoho kola, změní se místa některých kol, ale celkově se termíny v kalendáři MSL 2020 nijak neupravují. Výhoda například pro vaše již naplánované dovolané a jiné aktivity. Zástupcům ligových družstev byl na email odeslán hlasovací lístek. Pro přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina z odevzdaných hlasů. Hlasování probíhá do neděle 31.5. 23:59
 
Sekce:  Novinky
  
29.05.2020 - 07:24 (383 přečtení)
RadaMSL
Přinášíme info ohledně ročníku MSL 2020. MSL2020 začne prvním kolem v Oprechticích 20.6.. Máme potvrzeno celkem 8 kol z pořadatelů, kteří byli poslední valnou hromadou zvoleni. Hasiči v Kozmicích, Petřvaldíku, Košatce a Staré Vsi svá kola nebudou pořádat. Svinov využil možnosti přesunout své kolo na jiný volný termín a přesunul své kolo na 15.8. Nyní rada MSL pracuje na doplnění pořadatelů zrušených kol ve stejném termínu, jako byla ta původní (27.6., 5.7.,11.7., 8.8.), jinými pořadateli. Prioritně byli oslovení neúspěšní kandidáti po minulé valné hromadě a potencionální pořadatelé z loňských ligových účastníku. Oslovení kandidáti se vzájemně domluví na termínech a v sobotu odpoledne bude zaslán email zástupcům ligových družstev k dodatkové volbě. Vyplnění přihlášky do MSL2020 bude opět možné online od pondělí 1.6. 2020 na webu www.msliga.info. Podmínkou pro účast v lize je vyplněná přihláška a zaplacený členský poplatek, před startem na daném ligovém kole.
 
Sekce:  Novinky
  
19.05.2020 - 07:44 (248 přečtení)
RadaMSL
Rada Moravskoslezské ligy v požárním útoku vyjádřila na svém zasedání 18.5.2020 jednoznačnou vůli uskutečnit ročník 2020. Pořadatelé ligových kol jsou odpovědni za dodržování vládních epidemiologických nařízení. Pro Oprechtice a Svinov nadále platí možnost přesunout jejich ligové kolo na pozdější volný termín. Za předpokladu, že se uskuteční alespoň 8 ligových kol (5 veteránských), bude v daných kategoriích vyhlášeno konečné pořadí a vítěz ligového ročníku. Zvolení pořadatelé ligových kol 2020 byli emailem kontaktování, aby vyjádřili své stanovisko k současné situaci a potvrdili, případně zrušili, své pořadatelství ligového kola. Pravidla MSL 2020 budou po formálních úpravách a finalizaci kalendáře zveřejněna v nejbližších dnech. Od 25. května budou povoleny hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s výhledem, že pokud by se i nadále vyvíjela epidemiologická situace dobře, od 8. června se navýší tento počet na 500 osob a od 22. června až na 1000 osob. Prodej potravin je možný již v této chvíli formou "přes okénko". Nicméně sledujte vývoj opatření na webu koronavirus.mzcr.cz.
 
Sekce:  Novinky
  
31.03.2020 - 16:20 (1053 přečtení)
karelcharvat
Informace ohledně ročníku MSL2020, který jak to tak vypadá, bude rovněž ovlivněn současnou krizovou situaci. Více informací uvnitř článku
 
Sekce:  Novinky
  
20.11.2019 - 07:06 (530 přečtení)
karelcharvat
V příloze naleznete výsledky voleb Rady MSL a pořadatelé ligových kol MSL 2020. Zástupcům kategorie nad 35 let bude zaslán email s dodatečnou volbou veteránských kol.
 
Sekce:  Novinky
  
18.11.2019 - 06:49 (303 přečtení)
karelcharvat
Valná hromada proběhne 19.11. v Jistebníku v 17:30, ale ne v hasičárně, jak bylo původně avizováno, ale v jídelně restaurace, kde probíhalo ukončení MSL. V příloze seznam přihlášených kandidátů do volby kol MSL 2020
 
Sekce:  Novinky
  
28.10.2019 - 18:17 (514 přečtení)
karelcharvat
Valná hromada MSL proběhne 19.11. 2019 od 17:30 v hasičárně SDH Jistebník, stejně jako v minulém roce. Na programu valné hromady bude návrh na úpravu stanov, volba rady MSL pro další tříleté období a v neposlední řadě volba ligových kol pro další ročník. Na emaily zástupců byl odeslán formulář žádosti o pořádání ligového kola. Prosíme o vyplnění do 17.11. 2019.
 
Sekce:  Novinky
  
19.09.2019 - 12:36 (295 přečtení)
Richard
Dobrý den, chtěl bych poděkovat všem soutěžním týmům v ročníku MSL 2019 za jejich účast, moc si toho vážíme !!! Na tratích už máme dobojováno, ale tím letošní ročník ještě z daleka nekončí. Po 3 letech končí volební období současné radě MSL a na valné hromadě (termín zatím nebyl stanoven) musí proběhnout volba nových členů rady. Tímto žádáme všechny zájemce o vstup do rady MSL, aby napsali jednoduchý informativní e-mail s kontaktními údaji na adresu rada.msl@seznam.cz, případně kontaktujte kteréhokoliv člena současné rady MSL. V průběhu našeho volebního období se spoustě lidem naše práce nelíbila.......ono to tak asi bude vždy, protože nikdy se nedá zavděčit a vyjít vstříc všem. Spousta lidí měla zajímavé připomínky, myšlenky, nápady a právě teď je čas pro Vás všechny. Teď můžete něco změnit a věřím, že zájemců o vstup do rady MSL bude víc, než dost. Samozřejmě se také množí dotazy ohledně slavnostního zakončení MSL 2019. Jediným letošním zájemcem o pořádání této události je SDH Jistebník. Akce proběhne dne 9.11. 2019. Bližší informace Vám poskytnou pořadatelé !!! Posledním bodem mého příspěvku je omluva soutěžním týmům v mužské kategorii, kterým vznikla shoda v počtu bodů. Jedná se o TošOdry (9), Český Těšín - Mosty (10) a Mošnov (11). Tyto týmy nejsou v celkovém pořadí seřazeny správně, samozřejmě rozhoduje počet lepších umístění a na odstranění tohoto technického problému pracujeme. Děkujeme za pochopení. Richard Sýkora
 
Sekce:  Novinky
  
11.09.2019 - 06:53 (286 přečtení)
karelcharvat
V příloze najdete hlasovací lístky All Stars MSL 2019. Vytištěné verze dostanete na posledním kole v Jistebníku při placení startovného (veteráni je dostali v Bartovicích). Elektronickou nebo papírovou verzi anketního lístku a vaši soupisku odevzdejte pokud možno do konce září na kontaktní e-mail nebo osobně Michalu Bílkovi.
 
Sekce:  Novinky
  
09.09.2019 - 14:12 (747 přečtení)
karelcharvat
Letošní slavnostní vyhlášení výsledku a oficiální zakončení ročníku MSL 2019 proběhne 9. 11. v Jistebníku. Děkujeme Jistebníku za ochotu uspořádat tento galavečer. Veškeré organizační záležitosti jsou tedy v kompetenci SDH Jistebník.
 
Sekce:  Novinky
  

Připoj se k nám na

Co o víkendu?
Počet pozvánek: 0
Kalendář soutěží
20.06.
Oprechtice
27.06.
Prchalov (Mošnov)
04.07.
Metylovice
11.07.
Trojanovice
01.08.
Vrbice
09.08.
Větřkovice
15.08.
Svinov
22.08.
Mošnov
05.09.
Bartovice
12.09.
Jistebník
Počet kol ligy: 10