Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
 > 
22.11.2018 - 06:33 (236 přečtení)
karelcharvat
Přinášíme i zde výsledky ankety All Stars 2018 a publikaci, která sumarizuje celý ročník. Zároveň bychom rádi poděkovali Michalovi Bílkovi, že nám tyto dokumenty poskytl a vůbec, že je dal dohromady.
 
Sekce:  Novinky
  
21.11.2018 - 08:06 (152 přečtení)
karelcharvat
Ahoj. Připomínáme zítřejší (22.11.2018) mimořádnou valnou hromadu MSL ohledně zavedení/nezavedení víkendových dvoukol. Od 18 hodin v jistebnické hasičárně.
 
Sekce:  Novinky
  
18.11.2018 - 15:10 (107 přečtení)
Richard
Dobrý den, rada MSL by se chtěla oficiálně omluvit mistrům MSL 2018 týmu Prchalova A za to, že jim včera na slavnostním zakončení sezóny 2018 nebyl předán putovní pohár pro mistra ligy. Tento pohár měli vrátit vítězové loňského ročníku DHZ Podvysoká, ale ti bohužel na včerejší závěrečnou akci sezóny nedorazili. Tato situace bohužel nenastala poprvé a z tohoto důvodu budeme požadovat navrácení putovních pohárů už v průběhu sezóny. Dále by jsme se chtěli omluvit za vzniklou situaci s putovním pohárem pořadatelům z SDH Markvartovic, kteří za to rozhodně nenesou odpovědnost !!! Bylo to hrubé pochybení ze strany rady MSL, která sice nevěděla o tom, že se chlapi z Podvysoké akce nezúčastní, ale tuto skutečnost jsme si měli ověřit. Putovní pohár bude předán týmu Prchalovu A v rámci možností co nejdříve. Děkujeme za pochopení.
 
Sekce:  Novinky
  
12.11.2018 - 11:32 (152 přečtení)
Dobrý den, blíží se nám slavnostní zakončení MSL 2018 a věříme, že se sejdeme opravdu v hojném počtu !!! V souvislosti se zakončením sezóny 2018 by chtěla rada MSL upozornit na to, že byla snížena částka na nákup pohárů, medailí a plaket. Částka na nákup výše uvedených ocenění se pravidelně pohybovala kolem 30 000kč. Tato částka byla letos snížena o 4 000kč, které budou využity k plánované IT úpravě webových stránek www.msliga.info. Hlavním bodem této úpravy bude import výsledků jednotlivých kol MSL. Doposud jsme výsledky jednotlivých kol museli vkládat ručně (delegáti jednotlivých kol museli postupně zapisovat jednotlivé týmy, kategorie a výsledné časy na obou terčích). Toto zadávání výsledků na web je dosti zdlouhavé a hlavně zastaralé. Po IT úpravě by mělo zadávání výsledků jednotlivých kol probíhat formou importu jediné tabulky v Excelu. Současně s touto úpravou by měla proběhnout i úprava diskuzního fóra a úprava designu celého webu. V důsledku snížení částky na nákup veškerých ocenění došlo k nákupu menších pohárů o jedinou velikost a menší budou i plakety za účast v MSL. Medaile a plakety pro kategorie All - stars zůstanou stejné. Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vás !!!
 
Sekce:  Novinky
  
01.11.2018 - 11:15 (230 přečtení)
Richard
Dobrý den, dne 22.11. 2018 od 18:00h v Jistebníku (hasičárna) se uskuteční mimořádná schůze rady MSL se zástupci ligových týmů. Kdyby se některý ze zástupců týmů nemohl dostavit, tak za sebe ve vlastním zájmu pošlete náhradu. Uvítáme jakýkoliv návrh, připomínku, nebo myšlenku ohledně plánování a organizace víkendových dvojkol MSL 2019.
 
Sekce:  Novinky
  
09.10.2018 - 11:19 (335 přečtení)
Richard
Dobrý den, v diskuzi/Rada MSL/Víkendová kola MSL jsme vytvořili vlákno k tomuto tématu. Žádáme Vás o jakékoliv návrhy a připomínky.
 
Sekce:  Novinky
  
02.10.2018 - 07:46 (733 přečtení)
Richard
Dobrý den, v příloze naleznete bližší informace k slavnostnímu zakončení sezóny MSL 2018. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pořadatele, nebo členy rady MSL.
 
Sekce:  Novinky
  
12.09.2018 - 10:56 (368 přečtení)
Richard
Dobrý den, zakončení letošní sezóny MSL se uskuteční dne 17.11. 2018 a pořadatelem jsou SDH Markvartovice. Termín zakončení už je pevně stanoven a pořadatelé momentálně čekají na potvrzení k pronájmu prostor místa konání. Bližší informace Vám podáme hned, jak jen to bude možné. Děkujeme všem účastníkům MSL v letošní sezóně a těšíme se na Vás na závěrečné páááárty !!!
 
Sekce:  Novinky
  
03.09.2018 - 11:41 (310 přečtení)
Richard
Žádáme zástupce všech týmů, aby vyplnili formuláře k anketě All-stars včetně přílohy s návrhem rady MSL a vše odevzdali Michalovi Bílkovi nejpozději na posledním ligovém kole tohoto ročníku již tuto sobotu 8.9. 2018 v Jistebníku !!! Děkujeme.
 
Sekce:  Novinky
  
03.09.2018 - 09:54 (283 přečtení)
Richard
Dobrý den, ukončili jsme hlasování valné hromady o doplnění rady MSL. Přihlásilo se celkem 5 kandidátů. Hanka Pastorková (SDH Oprechtice), Pepa Konečný (SDH Jistebník), Markéta Strakošová (SDH Svinov), Filip Pustějovský a Honza Tichý (SDH Prchalov). Všem kandidátům děkujeme za jejich aktivní přístup a zájem udělat pro MSL něco navíc, vážíme si toho !!! S účinností od 3.9. 2018 jste jako nové členy rady MSL zvolili Hanku Pastorkovou (SDH Oprechtice) a Pepu Konečného (SDH Jistebník). Těšíme se na budoucí vzájemnou spolupráci.
 
Sekce:  Novinky
  

Připoj se k nám na

Co o víkendu?
Počet pozvánek: 0
Kalendář soutěží
15.06.
Oprechtice
29.06.
Svinov
30.06.
Kozmice
06.07.
Metylovice
13.07.
Košatka
27.07.
Vrbice
03.08.
Petřvaldík
04.08.
Větřkovice
10.08.
Stará Ves
24.08.
Mošnov
07.09.
Bartovice
14.09.
Jistebník
Počet kol ligy: 12