Login:
Heslo:
Hledej v článcích
Vaše volby
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
Vložené novinky > 
  15.07.2018   
03.09.2017 - 12:48 (375 přečtení)
honya
výsledky kola v Bartovicich
Sekce:  Novinky
  
11.07.2017 - 15:00 (267 přečtení)
richardsykora
V sobotu 8.7. 2017 se uskutečnilo V. kolo MSL v Košatce. Při zapisovaní oficiálních výsledků pro radu MSL pořadatelé udělali chybu a došlo tím k poškození týmu SDH Bartovice - muži. Po opravení výsledného času bartovických mužů v oficiální výsledkové listině pořadatelem, došlo k opravě umístění týmů a změně v rozdělení počtu ligových bodů. Tato oprava se týká mužů z Bartovic, Děhylova a Proskovic. Žádáme pořadatele následujících ligových kol, aby byli důslední při přepisování výsledků soutěže do oficiální výsledkové listiny a tento problém se dále neopakoval. Děkujeme za pochopení !!
Sekce:  Novinky
  
01.07.2017 - 07:15 (874 přečtení)
Martin
Před následujícími ligovými koly rada MSL projednala, na návrh účastníku MSL, pravidlo o opakovaném pokusu při prasknutí hadice. Došli jsme k níže uvedenému závěru.

-V případě prasknutí hadice "B", nebo "C" způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat. Pokud se družstvo rozhodne svůj pokus opakovat, může tak učinit pouze na konci startovního pořadí (nikoliv vložením do startovní listiny v průběhu soutěže).

Výklad pravidla: Mezeru ve startovním pořadí lze chápat, jako volnou pozici, do které může pořadatel umístit družstvo stejně jako na volnou pozici na konci startovní listiny. (nejedná se tedy o vložení do startovní listiny v průběhu soutěže.)

Tzn. Pokud družstvu při provádění pokusu praskne hadice před dokončení útoku, velitel družstva jde k prezentaci, kde oznámí úmysl opakovat pokus z důvodu prasklé hadice, pořadatel družstvo po domluvě zapíše do volné pozice. Pokud jsou volné pozice i mezi nahlášenými družstvy, lze využít i tyto pozice.
Stejným způsobem by bylo postupováno, při příjezdu družstva, které si nerezervovalo startovní pořadí dopředu, nebo při příjezdu družstva, které svou nahlášenou startovní pozici nestihlo.

Dále rada MSL projednala porušení pravidel družstvem Podvysoké, kdy nebyly splněny podmínky pořadatele ligového kola.

-Pořadatel zahajuje přihlašování do startovní listiny nejpozději 14 dní před začátkem soutěže. Tuto startovní listinu je pořadatel povinen zveřejnit a pravidelně aktualizovat na oficiálních stránkách (v příslušném diskuzním fóru).

Jelikož došlo k prodlení uveřejnění startovní listiny, rozhodla se rada MSL (z podstaty práv rady MSL vyplývajících ze stanov MSL) udělit Podvysoké finanční pokutu 200Kč, za porušení toho pravidla.
Sekce:  Novinky
update: Martin, 01.07.2017 - 07:20   
26.06.2017 - 20:47 (439 přečtení)
honya
Výsledky II. kola - Svinov
Sekce:  Novinky
  
26.06.2017 - 09:00 (242 přečtení)
Martin
Po problémech, které nastaly po změně času začátku soutěže 2. kola MSL 2017 ve Svinově, jsme se jako Rada MSL, rozhodli přistoupit k úpravě pravidla, které stanovuje, jak se bude postupovat v případě změny v datumu nebo času konání kola MSL:
Změna pravidla
Z:
Pořadateli, který se rozhodne svou soutěž odložit, bude vrácen vklad 1000,- (za pořadatelství MSL), tato soutěž však nebude bodována do ligy.
Na:
Pořadatel, který se rozhodne změnit termín (datum nebo čas) konání soutěže, po již odhlasované volbě kol daného ročníku, bude vracen případný vklad 1 000,- Kč (za pořadatelství MSL) a tato soutěž nebude započítávaná mezi ligová kola daného ročníku. Výjimkou je pouze krátkodobý časový posun z důvodu neočekávané událostí (např. porucha časomíry) v den konaní těsně před zahájením soutěže, a to pouze po konzultaci a schválením delegátem rady MSL.

Pravidlo bylo zapracováno do dokumentu MSL_pravidla2017 v sekci "Dokumenty ke stažení"
Sekce:  Novinky
update: Martin, 26.06.2017 - 09:05   
19.06.2017 - 08:21 (349 přečtení)
honya
Výsledky z Oprechtic, doplněn protokol Záznam: http://www.firetv.cz/1-kolo-msl-oprechtice-17-6-2017/ Foto: http://tompol.cz/
Sekce:  Novinky
update: honya, 19.06.2017 - 09:55   
16.06.2017 - 14:12 (535 přečtení)
Martin
V pravidlech byl upraven začátek ligového kola ve Svinově na 13:00. Další informace k případné změně pravidla o termínu soutěže zveřejníme během příštího týdne.
Připomínám všem ligovým pořadatelům nutnost evidovat půjčené závodníky ligových družstev + vyplnit JEDNOTNÝ formulář evidencí výsledků ligové soutěže. Oba formuláře naleznete v sekci -Dokumenty ke stažení-
Oba tyto formuláře je pořadatel povinen umístit do 24hodin do diskuze MSL v příslušné sekci pro dané kolo MSL.
Členské příspěvky + poplatky za pořádání ligového kola se budou vybírat před prvním kolem MSL (cca 1hod před zahájením soutěže) Jan Gábor

PŘIPOMÍNÁM NUTNOST VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY DO MSL 2017

Sekce:  Novinky
update: Martin, 16.06.2017 - 14:31   
08.06.2017 - 06:34 (281 přečtení)
Martin
Jelikož není v pravidlech jasně definováno, kdy se již jedná o přesunutí kola, rozhodla se rada v tomto případě vyhovět pořadatelům ligového kola ze Svinova i s přihlédnutím k faktu, že došlo k dohodě mezi Metylovicemi a Svinovem a nebyly vzneseny do teď žádné jiné námitky. Je třeba i vzít v potaz, že změna byla nahlášena ještě před zahájením nového ročníku MSL a s měsíčním předstihem.

Nicméně v případných dalších požadavcích na časovou změnu, již nebude moct být vyhověno. Opět jsme našli malou skulinku v pravidlech. Pravidla budou upravena. Nahlášený termín (den/hodina) soutěže při volbě kol bude závazný a každá jeho změna bude znamenat odložení kola a tudíž nezapočítávání do probíhajícího ročníku.

Může se to zdát nesmyslné, že se dohadujeme o přesunu v rámci 2-3 hodin, ale jak je vidět výše, pokud není něco přesně definováno, dělá to zbytečně rozruch.
Sekce:  Novinky
update: Martin, 08.06.2017 - 06:35   
31.05.2017 - 20:35 (328 přečtení)
Martin
Čas začátku soutěže (start prvního družstva) ve Svinově (2.kolo) byl změně na 13:00.
Sekce:  Novinky
  
18.03.2017 - 13:42 (545 přečtení)
Martin
Byla spuštěna registrace do MSL 2017. Formulář můžete vyplnit ZDE
Sekce:  Novinky
update: Martin, 18.03.2017 - 13:43   

Připoj se k nám na

Co o víkendu?
21.07.
Trojanivce za požarní zbrojnicí
21.07.
Studénka
21.07.
Studénka
Počet pozvánek: 3
Kalendář soutěží
16.06.
Oprechtice
30.06.
Svinov
01.07.
Kozmice
07.07.
Metylovice
14.07.
Košatka
28.07.
Vrbice
04.08.
Petřvaldík
05.08.
Větřkovice
11.08.
Stará Ves
18.08.
Mošnov
01.09.
Bartovice
08.09.
Jistebník
Počet kol ligy: 12
Sponzor MSL
www.knezek.cz