Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
Vložené novinky > Přehled článků
01.07.2017 - 07:15 (953 přečtení)
Martin
Před následujícími ligovými koly rada MSL projednala, na návrh účastníku MSL, pravidlo o opakovaném pokusu při prasknutí hadice. Došli jsme k níže uvedenému závěru.

-V případě prasknutí hadice "B", nebo "C" způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat. Pokud se družstvo rozhodne svůj pokus opakovat, může tak učinit pouze na konci startovního pořadí (nikoliv vložením do startovní listiny v průběhu soutěže).

Výklad pravidla: Mezeru ve startovním pořadí lze chápat, jako volnou pozici, do které může pořadatel umístit družstvo stejně jako na volnou pozici na konci startovní listiny. (nejedná se tedy o vložení do startovní listiny v průběhu soutěže.)

Tzn. Pokud družstvu při provádění pokusu praskne hadice před dokončení útoku, velitel družstva jde k prezentaci, kde oznámí úmysl opakovat pokus z důvodu prasklé hadice, pořadatel družstvo po domluvě zapíše do volné pozice. Pokud jsou volné pozice i mezi nahlášenými družstvy, lze využít i tyto pozice.
Stejným způsobem by bylo postupováno, při příjezdu družstva, které si nerezervovalo startovní pořadí dopředu, nebo při příjezdu družstva, které svou nahlášenou startovní pozici nestihlo.

Dále rada MSL projednala porušení pravidel družstvem Podvysoké, kdy nebyly splněny podmínky pořadatele ligového kola.

-Pořadatel zahajuje přihlašování do startovní listiny nejpozději 14 dní před začátkem soutěže. Tuto startovní listinu je pořadatel povinen zveřejnit a pravidelně aktualizovat na oficiálních stránkách (v příslušném diskuzním fóru).

Jelikož došlo k prodlení uveřejnění startovní listiny, rozhodla se rada MSL (z podstaty práv rady MSL vyplývajících ze stanov MSL) udělit Podvysoké finanční pokutu 200Kč, za porušení toho pravidla.
Sekce:  Novinky
update: Martin, 01.07.2017 - 07:20