Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
Vložené novinky > Přehled článků
21.06.2018 - 13:09 (437 přečtení)
Martin
v Oprechticích jsme projednávali porušení pravidel Košatkou, Svinovem, Kozmicemi, Oprechticemi a Metylovicemi ve složení: Charvát, Sýkora, Tomášek, Izvorský
Sekce:  Novinky
  
Z pravidel MSL 2018 vyplývá:

Pořadatel zahajuje přihlašování do startovní listiny nejpozději 14 dní před začátkem soutěže. Tuto startovní listinu je pořadatel povinen zveřejnit a pravidelně aktualizovat na oficiálních stránkách (v příslušném diskuzním fóru).

Oprechtice: Zveřejnily startovní listinu na vlastních internetových stránkách. Do oficiálního diskuzního fóra MSL, byl vložen pouze odkaz. Po upozornění na nedodržení pravidla, byla startovní listina přesunuta do diskuze MSL 4 dny před zahájením ligového kola. Nebyla splněna podmínka zveřejnění a aktualizování startovní listiny na oficiálních stránkách nejpozději 14 dnů před zahájením ligového kola. Rada přihlédla ke skutečnosti, že došlo ke správnému začátku nahlašování, tak jak bylo uvedeno při podání žádosti o ligové kolo a startovní listina byla průběžně aktualizována a veřejně dostupná. Přesto z výše popsaných důvodů ukládá rada MSL Oprechticím za porušení povinnosti pořadatele pokutu 100Kč.

Metylovie: Zveřejnily startovní listinu na vlastních internetových stránkách. Otevření startovní listiny proběhlo podle termínu nahlášeném v žádosti o ligové kolo. Do oficiálního diskuzního fóra MSL, byl vložen pouze odkaz. Po upozornění na nedodržení pravidla, byla startovní listina přesunuta do diskuze MSL. Tyto kroky byly provedeny 14 dnů před ligovým kolem. Z těchto důvodů nebudou Metylovice v tomto případě pokutovány.

Kozmice: Otevřely a zveřejnily aktuální startovní listinu před oficiálně uvedeným termínem 18.6. v žádosti o ligové kolo, konkrétně 13. 6.. Startovní listina byla po upozornění na nedodržení termínu stažena a nahlašování bude zahájeno, tak jak je uvedeno v žádosti o ligové kolo. Rada MSL přihlédla k této skutečnosti a Kozmice nebudou v tomto případě pokutovány.

Košatka: Otevřela a zveřejnila aktuální startovní listinu před oficiálně uvedeným termínem 14.6. v žádosti o ligové kolo, konkrétně 11. 6.. Startovní listina byla po upozornění zachována. Rada MSL se rozhodla udělit Košatce pokutu 200 Kč za nedodržení oficiálně nahlášeného termínu otevření startovní listiny.

Svinov: Oficiálně zveřejněný termín otevření startovní listiny v diskuzním fóru MSL byl 5.6. 8:00 a souhlasí s uvedeným termínem v žádosti o ligové kolo. Nicméně Rada byla upozorněna nejméně ve dvou případech na možné nedodržení termínu otevření startovní listiny. V 8:00 ráno, byla některým z prvních volajících oznámena první volná pozice okolo 20-25 pozice. Rada MSL se rozhodla požádat Svinov o oficiální vyjádření, před dalším řešením této situace.

Hlasování o zápise v příloze článku.