Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
Vložené novinky > Přehled článků
12.11.2018 - 11:32 (152 přečtení)
Dobrý den, blíží se nám slavnostní zakončení MSL 2018 a věříme, že se sejdeme opravdu v hojném počtu !!! V souvislosti se zakončením sezóny 2018 by chtěla rada MSL upozornit na to, že byla snížena částka na nákup pohárů, medailí a plaket. Částka na nákup výše uvedených ocenění se pravidelně pohybovala kolem 30 000kč. Tato částka byla letos snížena o 4 000kč, které budou využity k plánované IT úpravě webových stránek www.msliga.info. Hlavním bodem této úpravy bude import výsledků jednotlivých kol MSL. Doposud jsme výsledky jednotlivých kol museli vkládat ručně (delegáti jednotlivých kol museli postupně zapisovat jednotlivé týmy, kategorie a výsledné časy na obou terčích). Toto zadávání výsledků na web je dosti zdlouhavé a hlavně zastaralé. Po IT úpravě by mělo zadávání výsledků jednotlivých kol probíhat formou importu jediné tabulky v Excelu. Současně s touto úpravou by měla proběhnout i úprava diskuzního fóra a úprava designu celého webu. V důsledku snížení částky na nákup veškerých ocenění došlo k nákupu menších pohárů o jedinou velikost a menší budou i plakety za účast v MSL. Medaile a plakety pro kategorie All - stars zůstanou stejné. Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vás !!!
Sekce:  Novinky
update: Richard, 12.11.2018 - 11:38