Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
Vložené novinky > Přehled článků
23.11.2018 - 16:16 (392 přečtení)
karelcharvat
Ahoj. Dne 22.11. 2018 proběhla mimořádná valná hromada o zavedení/nezavedení ligových víkendů. Veškeré podrobnosti najdete zde v přílohách. Stručný popis jak schůze probíhala, najdete i uvnitř článku...
Sekce:  Novinky
update: karelcharvat, 23.11.2018 - 19:06   
Počet účastníků MSL2018 ? 36, Účast na valné hromadě ? 27. Valná hromada je usnesení schopná za podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny účastníků MSL. - splněno Rada MSL představila svůj návrh a přednesla, v čem vidí výhody a nevýhody víkendových kol. V diskuzi MSL bylo představeno několik způsobů jak aplikovat model víkendových kol. S přihlédnutím k těmto skutečnostem rada MSL představila následující model, jak by mohly být zavedeny ligové víkendy: Proběhla by standartní volba 12 ti pořadatelů, přičemž podle dosažených bodů (hlasů) by prvních 8 pořadatelů mělo svůj navrhovaný termín ligového kola. Zbylí 4 pořadatelé by se museli po domluvě přiřadit do některého nedělního, či sobotního termínu, aby bylo dosaženo minimálně 4 víkendových kol. Bylo i zmíněno, vzhledem k velké pravděpodobnosti ligového kola v Oprechticích, že by nikdo nešel proti Oprechticím, ani proti vlastním zájmům v pořádání nedělního ligového kola během Opechtického hasičského víkendu. Veškeré tyto body byly následně diskutovány, obhajovány, či vyvráceny. Výsledkem bylo hlasování, kdy z 27 přítomných bylo 11 pro a 16 proti zavedení ligových víkendů. Tudíž se víkendová kola nebudou zavádět a vše je nadále čistě na pořadatelích a výběru pořadatelů při volbě kol MSL2019 Valná hromada se usnesla, že volba pořadatelů proběhne elektronicky, přes emaily zástupců družstev MSL. Přihláška do volby pořadatele ligového kola bude rozeslána na emaily jednotlivým zástupcům. Přihlásit se bude možné do 13.12. 2018. Od 13.12. do 20.12. 2018 proběhne elektronická volba Dále bylo navrženo zvážit přesun dorostenecké kategorie z MSL Mladých Hasičů do MSL mužů, žen a nad 35 let. Tzn. krom těchto tří kategorii pořádat v rámci MSL (M, Ž, nad 35let) i kategorii dorost. Rada MSL požádala navrhujícího Michala Stibora zjistit, zda by byl zájem ze strany vedoucích a samotných dorosteneckých družstev přesunout tuto kategorii pod MSL. Zároveň rada MSL přidá k přihlášce pro pořadatele ligového kola možnost vyjádřit se, zda mají zájem o otevření kategorie dorost na pořádaných soutěžích/kolech. Po zjištění těchto skutečností a pozitivním ohlasu, se bude rada MSL zabývat možnosti, jak tuto kategorii uspořádat v rámci MSL dospělých s přihlédnutím k bezpečnosti mladých závodníků.