Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
Vložené novinky > Přehled článků
30.05.2020 - 09:03 (267 přečtení)
RadaMSL
V posledních dvou týdnech od zasedání Rady Moravskoslezské ligy v požárním útoku došlo k situaci, kdy rovnou čtyři pořadatelé své ligové kolo zrušili ? 5.7. Kozmice, 11.7. Košatka, 8.8. Petřvaldík a 15.8. Stará Ves. Liga tak zůstala na hraně své regulérnosti, protože podmínkou pro vyhlášení konečného pořadí bylo stanoveno 8 kol mužů a žen, respektive 5 kol veteránů. Toto splněno bylo, ale v případě jakéhokoli dalšího, třeba i neočekávaného, výpadku by zkrátka Liga letos zůstala bez vítězů. Proto se Rada rozhodla nabídnout dříve odhlasované termíny novým pořadatelům (loňským účastníkům MSL, splňujícím členství ve spolku). Svinov využil původní nabídky a své ligové kolo přesunul na nový termín 15.8. Tím zůstaly z kalendáře MSL 2020 čtyři volné termíny a tyto obsadili 27.6. Prchalov, 11.7. Trojanovice a 8.8. Malenovice, všichni i s veteránskou kategorií. Termín 5.7. zůstal nevyužit a je pro sezónu 2020 zrušen. Liga tak dozná změny pouze v úbytku jednoho kola, změní se místa některých kol, ale celkově se termíny v kalendáři MSL 2020 nijak neupravují. Výhoda například pro vaše již naplánované dovolané a jiné aktivity. Zástupcům ligových družstev byl na email odeslán hlasovací lístek. Pro přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina z odevzdaných hlasů. Hlasování probíhá do neděle 31.5. 23:59
Sekce:  Novinky
  
Fotografie