Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
Vložené novinky > Přehled článků
23.06.2020 - 08:15 (363 přečtení)
RadaMSL
Rada MSL se rozhodla po prozkoumání dostupných videí, informací delegáta ligového kola, pořadatelů a dalších zástupců Rady MSL, kteří se zaobírali nestandardním chováním časomíry, anulovat první kolo MSL v Oprechticích. Z tohoto kola nebudou započteny body a nebudou se započítávat ani půjčení závodníci.
Sekce:  Novinky
update: RadaMSL, 23.06.2020 - 09:18   
Podrobněji byly zkoumána videa natočená pořadateli při útoku Proskovic B, Petřvaldíku muži, Petřvaldíku ženy, Vrbice B, Vyšních Lhot a další. Z videí bylo zjištěno, že nesouhlasí dosažený čas ve výsledcích s rozsvícením světel na terčích (potažmo problematického levého terče). Podrobnějším zkoumáním byla posouzena i reálnost shození terče s dosaženým časem (čas výstřiku a dosažený čas na terči s přihlédnutím, kam proudař/proudařka mířili). Světlo na terči je spínáno stejným prvkem, kterým je zastavována časomíra. Pokud je vše v pořádku, jsou tyty časy téměř totožné, maximálně se zpožděním několika milisekund u světla terče, způsobené zpožděním sepnutí světla. Z videí byly ovšem zjištěny až vteřinové rozdíly. Například u Proskovic B, byl dle videa shozen pravý terč jako první a s přibližně 3 sekundovým zpožděním terč levý. Na časomíře byly zobrazeny časy 15,237s levý terč a 15,575s pravý terč. Byla i diskutována možnost, že světlo je pouze informativní. Vzhledem ke konstrukci a principu spínání lze říct, že světlo, pokud je funkční, je odpovídající skutečnému času s výše popsanou nuancí v řádech milisekund. Pozice, kdy se světlo rozsvítí a zároveň se zastaví časomíra, byla zkoušena delegátem před zahájením soutěže a následně i během soutěže, kdy se vyskytly první případy nesprávné funkce. Nebyly shledány žádné nedostatky, světlo i časomíra reagovaly až za horní úvratí válce. Během některých útoků se stalo, že světlo jen probliklo, což bylo způsobeno odrazem válce od konstrukce zpět do výchozí polohy. Tato skutečnost však nemá vliv na zastavení časomíry, neboť ta je zastavována při prvním rozpojení kontaktu čidla a stojí až do následného vynulování a znovu spuštění výstřelem z pistole. Doba, kdy se válec odrazí zpět do výchozí polohy je určitě delší než zmíněné zpoždění pro sepnutí světla, tudíž jde vyloučit možnost, že se světlo nestačilo rozsvítit, ale časomíra byla zastavena. Názorným příkladem je pokus Prchalova A a pravý terč, kdy dojde k popsanému probliknutí. Videa jsou dostupná na: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA2S77_tJjO1ph5PenNa3PcaAYOXfClRC