www.derutex.cz www.sportservisps.cz.cz
Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
Vložené novinky > Přehled článků
27.04.2022 - 21:02 (150 přečtení)
karelcharvat

Byly nahrány všechny dokumenty pro ročník MSL2022. V sekci "Dokumenty ke stažení" naleznete mimo jiné aktualizovaná pravidla MSL2022. Výňatek některých změn uvnitř tohoto článku.

Sekce:  Novinky
update: karelcharvat, 27.04.2022 - 21:07   

2.5 BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL
2.5.1 Základní ustanovení

 • Podmínkou pro otevření dané ligové kategorie je přihlášení minimálně 4 družstev před zahájením
  prvního ligového kola.

2.6 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY

 • Zájemci o pořádání této akce musejí svůj návrh podat nejpozději před zahájením prvního ligového kola.
  V případě více zájemců proběhne hlasování členů MSL do 7 dnů od prvního ligového kola. Pořadatelem
  zakončení bude kandidát s největším počtem hlasů. V případě, že se do prvního ligového kola
  nepřihlásí žádný zájemce, bude pořadatelem zakončení MSL první přihlášený kandidát po této lhůtě,
  nejpozději však do ukončení posledního ligového kola. Do konce posledního ligového kola musí být
  znám rovněž termín této akce.

6 JINÁ USTANOVENÍ

 • Ligovému družstvu nad 35 let se v případě půjčení závodníka za účasti 6 a více ligových družstev
  snižuje na daném ligovém kole bodový zisk o 2 body. V případě účasti 4-5 ligových družstev se
  bodový zisk za půjčeného závodníka snižuje o 1 bod. V případě diskvalifikace nadále platí 0
  bodů.