www.derutex.cz www.sportservisps.cz.cz
Login:

Heslo:
Ročník: 
Liga: 
Kategorie: 
Vložené novinky > Přehled článků
23.11.2023 - 13:58 (275 přečtení)
karelcharvat

Na emaily zástupců družstev byl zaslán formulář pro podání žádosti o pořadatele kola MSL 2024. Volba proběhne 30.11. 2023 od 17:30 ve Svinově. Kandidáti si mohou připravit video/foto prezentaci místa konání soutěže. Prezentace budou před samotnou volbou promítnuty. Současně upozorňujeme budoucí pořadatele na malé změny pravidel, které bude muset dodržet. Více uvnitř příspěvku.

 

Sekce:  Novinky
  
 • Pořadatel zahajuje přihlašování do startovní listiny 13 dní před soutěží v 18:00. Pro sobotní ligové kolo tedy v neděli, pro nedělní v pondělí. Samotné nahlašování je v plné kompetenci pořadatele. Tuto startovní listinu je pořadatel povinen zveřejnit do 24 hodin od zahájení nahlašování a pravidelně aktualizovat na oficiálních stránkách (v příslušném diskuzním fóru).

 •  

  Poslední změny ve zveřejněné startovní listině proběhnou 24 hodin před začátkem soutěže. Po této lhůtě může pořadatel ve startovní listině pouze škrtat (vytvoření mezery), doplňovat do volných startovních pozic (mezer) a doplňovat na její závěr. V průběhu soutěže je pořadatel povinen další přihlašována družstva dopisovat do startovní listiny bez vytváření dalších mezer, zejména za posledním přihlášeným družstvem. Soutěžní družstvo se může nadále do soutěže přihlásit, ovšem nejpozději do zahájení útoku posledního soutěžního družstva.

 • Pořadatel je povinen zajistit videozáznam všech soutěžních družstev na své soutěži. Pořadatel je povinen zajistit do 14 dnů nahrání jednotlivých útoků do jednoho alba na YouTube a klipy pojmenovat (družstvo, kategorie, místo, rok).
 • Pro zvýšení atraktivity ligy, rozšíření startovního pole a především jako příprava dalších účastníků doporučujeme pořadatelům MSL otevřít na svých soutěžích i neligovou kategorii smíšeného dorostu. Podle zájmu jsme připraveni smíšený dorost v dalších ročnících zahrnout do MSL jako regulérní ligovou kategorii. Očekávaná pravidla pro smíšený dorost by mohla být následující:

 •  

  Žádný z členů družstva v kategorii smíšeného dorostu nesmí v daném kalendářním roce dovršit 20 a více let. Výjimkou je strojník, u kterého věkové omezení nestanovujeme.

 •  

  Zároveň, stejně jako u ostatních kategorii, platí, že na soutěžích mohou startovat pouze závodníci starší 15 let. Rozhodující je věk v daném kalendářním roce.

 •  

  Další podmínky pro neligovou kategorii (např. pomoc při přípravě základny) jsou v tuto chvíli v kompetenci pořadatelů.